Sabtu, 28 September 2013

Detik KewafatanRasullullah SAW

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa ia berkata:
Ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat,
baginda mengumpul kami di rumah Siti
Aisyah ra. Kemudian baginda memandang
kami sambil berlinangan air matanya, lalu
bersabda:
"Marhaban bikum, semoga Allah
memanjangkan umur kamu semua,
semoga Allah menyayangi, menolong dan
memberikan petunjuk kepada kamu. Aku
berwasiat kepada kamu, agar bertakwa
kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah
sebagai pemberi peringatan untuk kamu.
Janganlah kamu berlaku sombong
terhadap Allah." Allah berfirman:
"Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat.
Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak
ingin menyombongkan dirinya dan
membuat kerosakan di muka bumi. Dan
kesudahan syurga itu bagi orang-orang
yang bertakwa."
Kemudian kami bertanya: "Bilakah ajal
baginda ya Rasulullah? Baginda menjawab:
Ajalku telah hampir, dan akan pindah ke
hadhrat Allah, ke Sidratulmuntaha dan ke
Jannatul Makwa serta ke Arsyi la' la."
Kami bertanya lagi: "Siapakah yang akan
memandikan baginda ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab: Salah seorang ahli
bait. Kami bertanya: "Bagaimana nanti
kami mengafani baginda ya Rasulullah?"
Baginda menjawab: "Dengan bajuku ini
atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya:
"Siapakah yang mensolatkan baginda di
antara kami?" Kami menangis dan
Rasulullah SAW pun turut menangis.
Kemudian baginda bersabda: "Tenanglah,
semoga Allah mengampuni kamu semua.
Apabila kamu semua telah memandikan
dan mengafaniku, maka letaklah aku di
atas tempat tidurku, di dalam rumahku
ini, di tepi liang kuburku, kemudian
keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka
yang pertama-tama mensolatkan aku
adalah sahabatku Jibril as. Kemudian
Mikail, kemudian Israfil kemudian Malaikat
Izrail (Malaikat Maut) beserta bala
tenteranya. Kemudian masuklah anda
dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah
yang mula solat adalah kaum lelaki dari
pihak keluargaku, kemudian yang wanita-
wanitanya, dan kemudian kamu semua."
Semenjak hari itulah Rasulullah SAW
bertambah sakitnya, yang ditanggungnya
selama 18 hari, setiap hari ramai yang
mengunjungi baginda, sampailah
datangnya hari Senin, di saat baginda
menghembus nafas yang terakhir. Sehari
menjelang baginda wafat yaitu pada hari
Ahad, penyakit baginda semakin
bertambah serius. Pada hari itu, setelah
Bilal bin Rabah ra. selesai
mengumandangkan azannya, ia berdiri di
depan pintu rumah Rasulullah SAW,
kemudian memberi salam:
"Assalamualaikum ya Rasulullah?"
Kemudian ia berkata lagi "Assolah
yarhamukallah." Fatimah menjawab:
"Rasulullah dalam keadaan sakit?" Maka
kembalilah Bilal ke dalam masjid, ketika
bumi terang disinari matahari siang, Bilal
datang lagi ke tempat Rasulullah, lalu ia
berkata seperti perkataan yang tadi.
Kemudian Rasulullah memanggilnya dan
menyuruh ia masuk. Setelah Bilal bin
Rabah masuk, Rasulullah SAW bersabda:
"Saya sekarang dalam keadaan sakit,
Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar
Abu Bakar menjadi imam dalam solat."
Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan
tangan di atas kepalanya sambil berkata:
"Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak
dilahirkan ibuku?" Kemudian ia memasuki
masjid dan berkata kepada Abu Bakar ra.
agar beliau menjadi imam dalam solat
tersebut. Ketika Abu Bakar ra. melihat ke
tempat Rasulullah SAW yang kosong,
sebagai seorang lelaki yang lemah lembut,
ia tidak dapat menahan perasaannya lagi,
lalu ia menjerit dan akhirnya ia pingsan.
Orang-orang yang berada di dalam masjid
menjadi ribut sehingga terdengar oleh
Rasulullah SAW. Baginda bertanya: "Wahai
Fatimah, suara apakah yang ribut itu?
Fatimah rha. menjawab: "Orang-orang
menjadi ribut dan bingung kerana
Rasulullah SAW tidak ada bersama
mereka." Kemudian Rasulullah SAW
memanggil Ali bin Abi Thalib dan ibnu
Abbas ra, sambil dibimbing oleh mereka
berdua, maka baginda berjalan menuju ke
masjid. Baginda solat dua rakaat, setelah
itu baginda melihat kepada orang ramai
dan bersabda:
"Ya ma'aasyiral Muslimin, kamu semua
berada dalam pemeliharaan dan
perlindungan Allah, sesungguhnya Dia
adalah penggantiku atas kamu semua
setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada
kamu semua agar bertakwa kepada Allah
SWT, kerana aku akan meninggalkan dunia
yang fana ini. Hari ini adalah hari
pertamaku memasuki alam akhirat, dan
sebagai hari terakhirku berada di alam
dunia ini."
Malaikat Maut Datang Bertamu Pada hari
esoknya, yaitu pada hari Senin, Allah
mewahyukan kepada Malaikat Maut
supaya ia turun menemui Rasulullah SAW
dengan berpakaian sebaik-baiknya. Dan
Allah menyuruh kepada Malaikat Maut
mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan
lemah lembut. Seandainya Rasulullah
menyuruhnya masuk, maka ia dibolehkan
masuk, namun jika Rasulullah SAW tidak
mengizinkannya, ia tidak boleh masuk,
dan hendaklah ia kembali saja. Maka
turunlah Malaikat Maut untuk
menunaikan perintah Allah SWT. Ia
menyamar sebagai seorang biasa.
Setelah sampai di depan pintu tempat
kediaman Rasulullah SAW, Malaikat Maut
itupun berkata: "Assalamualaikum Wahai
ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan
risalah!"
Fatimah rha berkata kepada tamunya itu:
"Wahai Abdullah (Hamba Allah), Rasulullah
sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian
Malaikat Maut itu memberi salam lagi:
"Assalamualaikum. Bolehkah saya
masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW
mendengar suara Malaikat Maut itu, lalu
baginda bertanya kepada puterinya
Fatimah: "Siapakah yang ada di muka
pintu itu? Fatimah menjawab: "Seorang
lelaki memanggil ayah, saya katakan
kepadanya bahwa ayahanda dalam
keadaan sakit. Kemudian ia memanggil
sekali lagi dengan suara yang
menggetarkan sukma." Rasulullah SAW
bersabda: "Tahukah kamu siapakah
dia?"Fatimah menjawab: "Tidak wahai
baginda." Lalu Rasulullah SAW
menjelaskan: "Wahai Fatimah, ia adalah
pengusir kelazatan, pemutus keinginan,
pemisah jemaah dan yang meramaikan
kubur."
Kemudian Rasulullah SAW bersabda:
"Masuklah, Wahai Malaikat Maut. Maka
masuklah Malaikat Maut itu sambil
mengucapkan `Assalamualaika ya
Rasulullah." Rasulullah SAW pun
menjawab: Waalaikassalam Ya Malaikat
Maut. Engkau datang untuk berziarah
atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat
Maut menjawab: "Saya datang untuk
ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika
tuan izinkan akan saya lakukan, kalau
tidak, saya akan pulang. Rasulullah SAW
bertanya: "Wahai Malaikat Maut, di mana
engkau tinggalkan kecintaanku Jibril?
"Saya tinggal ia di langit dunia?" Jawab
Malaikat Maut.
Baru saja Malaikat Maut selesai bicara,
tiba-tiba Jibril as datang kemudian duduk
di samping Rasulullah SAW.Maka
bersabdalah Rasulullah SAW: "Wahai Jibril,
tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku
telah dekat? Jibril menjawab: Ya, Wahai
kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah SAW
bersabda: "Beritahu kepadaku Wahai
Jibril, apakah yang telah disediakan Allah
untukku di sisinya? Jibril pun menjawab:
"bahwa pintu-pintu langit telah dibuka,
sedangkan malaikat-malaikat telah
berbaris untuk menyambut rohmu."
Baginda SAW bersabda: "Segala puji dan
syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apa lagi
yang telah disediakan Allah untukku? Jibril
menjawab lagi: bahwa pintu-pintu Syurga
telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah
berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan
buah-buahnya telah ranum, semuanya
menanti kedatangan rohmu." Baginda
SAW bersabda lagi: "Segala puji dan
syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi
wahai Jibril, apa lagi yang di sediakan Allah
untukku? Jibril menjawab: Aku
memberikan berita gembira untuk tuan.
Tuanlah yang pertama-tama diizinkan
sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat
nanti." Kemudian Rasulullah SAW
bersabda: "Segala puji dan syukur, aku
panjatkan untuk Tuhanku.
Wahai Jibril beritahu kepadaku lagi
tentang khabar yang menggembirakan
aku?" Jibril as bertanya: "Wahai kekasih
Allah, apa sebenarnya yang ingin tuan
tanyakan? Rasulullah SAW menjawab:
"Tentang kegelisahanku, apakah yang akan
diperolehi oleh orang-orang yang
membaca Al-Quran sesudahku? Apakah
yang akan diperolehi orang-orang yang
berpuasa pada bulan Ramadhan
sesudahku? Apakah yang akan diperolehi
orang-orang yang berziarah ke Baitul
Haram sesudahku?" Jibril menjawab:
"Saya membawa khabar gembira untuk
baginda. Sesungguhnya Allah telah
berfirman: Aku telah mengharamkan
Syurga bagi semua Nabi dan umat, sampai
engkau dan umatmu memasukinya
terlebih dahulu." Maka berkatalah
Rasulullah SAW: "Sekarang, tenanglah hati
dan perasaanku.
Wahai Malaikat Maut dekatlah kepadaku?"
Lalu Malaikat Maut pun berada dekat
Rasulullah SAW. Ali ra bertanya: "Wahai
Rasulullah SAW, siapakah yang akan
memandikan baginda dan siapakah yang
akan mengafaninya? Rasulullah menjawab:
Adapun yang memandikan aku adalah
engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas
menyiramkan airnya dan Jibril akan
membawa hanuth (minyak wangi) dari
dalam Syurga. Kemudian Malaikat Maut
pun mulai mencabut nyawa Rasulullah.
Ketika roh baginda sampai di pusat perut,
baginda berkata: "Wahai Jibril, alangkah
pedihnya maut." Mendengar ucapan
Rasulullah itu, Jibril as memalingkan
mukanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya:
"Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka
memandang mukaku? Jibril menjawab:
Wahai kekasih Allah, siapakah yang
sanggup melihat muka baginda,
sedangkan baginda sedang merasakan
sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia
itupun meninggalkan jasad Rasulullah
SAW. Kesedihan Sahabat Berkata Anas ra:
"Ketika aku melalui depan pintu rumah
Aisyah ra aku dengar ia sedang menangis,
sambil mengatakan: Wahai orang-orang
yang tidak pernah memakai sutera. Wahai
orang-orang yang keluar dari dunia
dengan perut yang tidak pernah kenyang
dari gandum. Wahai orang yang telah
memilih tikar dari singgahsana. Wahai
orang yang jarang tidur di waktu malam
kerana takut Neraka Sa'ir."

0 komentar:

Posting Komentar

Template by:

Free Blog Templates